AMBULATORIUM

Profilaktyka


•  pierwsza wizyta,
•  okresowe profilaktyczne badanie stanu zdrowia,
•  badanie przed wyjazdem z kraju,
•  czipowanie zwierząt,
•  wystawianie paszportów,
•  profilaktyka przeciw pasożytom,
•  szczepienie ochronne przeciw chorobom zakaźnym.

Wizyta internistyczna

•  badanie przeglądowe przed zabiegami chirurgicznymi,
•  konsultacja wyników badań,
•  opieka i terapia pacjentów pediatrycznych i geriatrycznych,
•  pełna diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych i niezakaźnych,
•  prowadzenie ciąży i położnictwo,
•  prowadzenie pacjentów przewlekle chorych.